การพัฒนาโปรแกรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

2. อธิบายหลักการในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมจากหนังสือเรียนบทที่ 7 หรือจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. ดาวโหลด worksheet 7.1 การพัฒนาโปรแกรม  แล้วตอบคำถาม และอัพโหลดไว้ในไดร์ฟของตนเอง และให้แชร์ไฟล์งานมาไว้

| ที่นี่ค่ะ  |  ดูรายชื่อคนที่ส่งแล้ว  |

3. ศึกษา PowerPoint เรื่องตัวแปร | ที่นี่ค่ะ |

4. ดาวโหลด worksheet 7.2 Introduction to c  ทดลองเขียนโปรแกรม เขียนคำตอบที่ค้นพบ และอัพโหลดไว้ในไดร์ฟของตนเอง และให้แชร์ไฟล์งานมาไว้ | ที่นี่ค่ะ  |  ดูรายชื่อคนที่ส่งแล้ว  |

5. สรุปความรู้เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ไว้ใน google doc  และอัพโหลดไว้ในไดร์ฟของตนเอง และให้แชร์ไฟล์งานมาไว้

| ที่นี่ค่ะ  |  ดูรายชื่อคนที่ส่งแล้ว  |

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: