โครงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

         ปีนี้ ครูได้มีโอกาสสอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ซึ่งสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ผ่านไปแล้วสองเดือนเด็ม มีนักเรียนหลายกลุ่มได้นำเสนอโครงงานให้ครูทราบบ้างแล้ว บ้างก็ทำโครงงานเสร็จแล้ว บ้างก็พึ่งจะเริ่มต้น (เฮ้อ’… แอบเหนื่อยแทน) แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า ขอให้ทุกกลุ่มทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 และมานำเสนอโครงงานในสัปดาห์วิืทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม แว่ว ๆ มาว่า จะมีการประกวดโครงงานด้วยนะคะ สำหรับของรางวัลจะเป็นอะไรนั้น ขอให้นักเรียนติดตามตอนต่อไป

            ทีนี้มาทบทวนกันนะคะ ว่า โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีนี่ต้องทำอะไรกันบ้าง เอาง่าย ๆ ก็คือทำโีครงงานโดยบูรณาการวิชาการงานอาชีพที่นักเรียนเรียนมาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ สร้าง ตรวจสอบ หรือ นำเสนอ อืมม์ ทำโีครงงานอย่างเดียวโดยไม่ใช้ ICT มาช่วย ก็คงจะไม่สมศักดิ์ศรี เด็กแม่ลาววิทยาคม ยุค 2011 ใช่ไม๊คะ
ขอทบทวนเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ของโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี กันอีกซักรอบนะคะ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึง
 กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพร้อม และสนใจ แล้วลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของงานที่จะจัดทำไว้ล่วงหน้า เป็นขั้นตอนพร้อมทั้งคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ทั้งที่โดยได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ และครู-อาจารย์ ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาช่วยในการออกแบบ จัดทำ ตรวจสอบ หรือ นำเสนอโครงงาน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ความสำคัญของโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีดังนี้
                1. ด้านผู้เรียน ก่อให้เกิดคุณค่าต่างๆ ได้แก่ ช่วยสร้างความหวังใหม่ในการริเริ่มงาน สร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ได้มีโอกาสทดสอบความถนัดของตนเอง ก่อให้เกิดความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่ม พร้อมทั้งเกิดความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงาน
                 2. ด้านสถาบันและครูอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม ก่อให้เกิดคุณค่าทางการประสานงาน โดยเกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงในโครงงานของผู้เรียนมากกว่าที่จะเรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น
                 3. ด้านชุมชน / ท้องถิ่น ก่อให้เกิดคุณค่าทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุมชน อีกทั้งชุมชนได้มีส่วนร่วมในการขยายผลทางความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ให้แก่ผู้เรียนรุ่นต่อไป โดยสร้างนิสัยรักการทำงานเกิดงานอาชีพที่หลากหลายและมีการพัฒนาอาชีพในชุม

     ครูคิดว่า โครงงานแค่นี้ จิ๊บ ๆ สำหรับ ลูกแม่ลาวของเรา แล้วพบกันในห้องเรียนในวิชาโครงงานนะคะ

ปล. อย่ามัวแต่เล่นเฟสบุ๊ค จนลืมทำรูปเล่มโครงงานนะคะ เป็นห่วง กลัวทำไม่เสร็จค่าาาา … 

Advertisements

About krusupatra

teacher

Posted on กรกฎาคม 19, 2011, in บทความ. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. ลืมไป อย่าลืมอัพโหลดกระบวนการทำโีครงงานของนักเรียน ไว้ที่ YouTube หรือเว็บอื่น ๆ ตามที่นักเรียนเห็นสมควร แล้วเขียน Blog นำเสนอผลงานของกลุ่มด้วยนะคะ โปรดจงรู้ว่ามี ครูคนนี้คอยชมอยู่ค่าาาา

  2. จะพยายามครับ ผ่านอาทิตย์นี้ไป งานคงเดินหน้าเยอะเลยครับ ^^

%d bloggers like this: