คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.2

1. นักเรียนชั้น ม.2.6 และ 2.7 คลิกดูอีเมล์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะ

2.6

2.7

2. เข้าร่วม ds2557_2.6 แล้วนำ Link มาแปะที่ ชุมชน ds2557_2.6

โฆษณา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5

1. นักเรียนชั้น ม.5 คลิกเพื่อทำแบบวิเคราะห์ผู้เรียน ที่นี่ค่ะ

2. ใช้ Email @damrong.ac.th ในการเรียนการสอน คลิกดู Email ของนักเรียนที่นี่ค่ะ

ม.5.1
ม.5.2
ม.5.3
 ม.5.4
ม.5.5
 ม.5.6
ม.5.7
ม.5.8
 ม.5.9
ม.5.10
ม.5.11
ม.5.12

โครงงานคอมพิวเตอร์

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ในวันนี้ นักเรียนชั้น ม.5 จะได้เรียนเรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนนี้  ครูได้รวบรวมความรู้เบื้่องต้นเีกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนได้อ่าน นักเรียนจะลองอ่านดูแล้วคิดหัวข้อโครงงานไว้ล่วงหน้าไว้เลยก็ได้นะคะ หวังว่าในภาคเรียนนี้ นักเรียนคงจะได้ทำโครงงานดี ๆ และน่าสนใจ นะคะ

ูู^^ Kru O@b

เว็บโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสกุณี นิยม

เสนอหัวข้อโครงงาน ชั้น ม.5.7

เสนอหัวข้อโครงงาน ชั้น ม.5.8

ตัวอย่างโครงร่างโครงงานเพื่อทำแผ่นพับส่ง กำหนดส่งภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

โจทย์ฝึกสมอง Flowchart

1. รับคะแนนสอบของนักเรียน 1 คน ทางแป้นพิมพ์ โดยรับคะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 หาคะแนนรวม แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
2. หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมู โดยรับ ด้าน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
(ง่ายไปมั้ยเนี่ย ^^*)
3. คำนวณหาค่าไฟฟ้า จากสูตร ค่าไฟฟ้า = จำนวนหน่วยที่ใช้ * ราคาต่อหน่วย โดยค่าไฟในปัจจุบัน หน่วยละ 2.50 บาท
4. คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
5. คำนวณหาปริมาตรทรงกระบอก
6. คำนวณหาค่าแรงของพนักงาน 10 คนจากสูตร ค่าแรง = จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน * อัตราค่าแรง
7. หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 5 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
8. หาพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆ แล้วแสดงผลลัพธ์ที่ได้ทางจอภาพ
9. หาพื้นที่ผิวทรงกระบอก แล้วแสดงผลลัพธ์ที่ได้ทางจอภาพ
10. คำนวณภาษีของพนักงาน 1 คน โดยภาษีคำนวณจาก 10 % ของค่าแรง และค่าแรงได้มาจากสูตร ค่าแรง = จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน * อัตราค่าแรง
11.  คำนวณหาเกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียน โดยให้รับข้อมูล ชื่อวิชา , เกรด จำนวน 10 วิชา แล้วแสดงผลลัพธ์ ทางจอภาพ
12. รับตัวเลข 10 ตัวทางแป้นพิมพ์ แล้วหาผลรวมและค่าเฉลี่ย ของตัวเลขทั้งหมด
13.  รับข้อมูลตัวเลข 1 ตัวทางแป้นพิืมพ์ แล้วให้แสดงข้อความนั้นเป็นจำนวนคู่ หรือ จำนวน คี่
14. จงหาค่าแรงในการทำงานที่ร้าน KFC โดยร้านเคเอฟซีมีการคิดค่าแรงจากสูตร ค่าแรง = จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน * 38
15. จงเขียนโปรแกรมรับความสูงของนักเรียน 1 คน โดยถ้าสูงน้อยกว่า 150 ให้แสดงข้อความว่า คุณเตี้ย ถ้าความสูงตั้งแต่ 150 ขึ้นไป ให้แสดงข้อความว่า มาตรฐาน
16. จงเขียนโปรแกรมรับน้ำหนักของนักเรียน 1 คน โดยถ้าหนักมากกว่า 50 ให้แสดงข้อความว่า คุณอ้วน ถ้าหนักน้อยกว่า 50  ให้แสดงข้อความว่า มาตรฐาน
17. หาพื้นที่วงกลมและเส้นรอบวงของวงกลมที่มีรัศมี 3 หน่วย
18. เปลี่ยนอุณหภูมิ จาก องศาเซลเซียส เป็นฟาเรนต์ไฮท์ โดยป้อนอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
19. คำนวณหาคะแนนรวมและหาร้อยละของคะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน 5 คน โดยมีการทดสอบ 4 ครั้้ง แต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม 25 , 25 ,25 ,25 ตามลำดับ
20. เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ส โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์
21. คำนวณหาผลรวมของเลขยกกำลัง 2 ของตัวเลข 1 -10
22. คำนวณหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
23. เปลี่ยนหน่วยความสูงของนักเรียน 10 คน โดยรับค่าความสูง เป็นเซ็นติเมตร แล้วเปลีื่ยนหน่วยให้เป็น คืบ พร้อมทั้งหาความสูงเฉลี่ยของนักเรียน เป็นคืบ
24. รับข้อมูลพื้นที่ นา ของชาวนา 1 คน โดยรับ จำนวน ไร่ , จำนวน งาน , จำนวน ตาราง วา แล้วเปลี่ยนหน่วยให้เป็น เอเคอร์ แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
25. คำนวณหาราคาขายของสินค้า 10 ชนิด โดยราคาขาย คำนวณจากราคาทุน + 20% แล้วแสดงผลลัพธ์ของราคาขายสินค้าแต่ละชนิดทางจอภาพ
26. คำนวณหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าว
27. คำนวณหาส่วนลดในการซื้อสินค้า 3 ชิ้น โดยส่วนลดได้มาจาก ผลรวมของราคาสินค้าทั้งหมด – 10 %

Problem Sloving