ป้องกัน: สอบภาษาซีเบื้องต้น ม.5

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

โฆษณา

ข้อสอบ

ม.5 ผังงาน

นักเรียนชั้น ม.5 ศึกษาความรู้เรื่องผังงานตามลำดับ ดังนี้

1. ศึกษาความหมายของผังงาน โดยการเล่นเกม คลิกที่นี่ค่ะ

2. เพิ่มเติมความรู้เรื่องผังงาน โดยการเล่นเกมที่ 2 คลิกที่นี่ค่ะ

3. ค้นคว้าความรู้เรื่องผังงาน เรื่อง โครงสร้างของผังงาน เพิ่มเติมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4. ดาวโหลด worksheet แล้วตอบคำถาม และอัพโหลดไว้ในไดร์ฟของตนเอง และให้แชร์ไฟล์งานมาไว้ ที่นี่ค่ะ | ดูรายชื่อคนที่ส่งแล้ว |

6. Download Flowchart Application (For android only) Hear

7.ทำสำเนา  worksheet2 ไว้ในไดร์ฟของตนเอง แล้วตอบคำถาม และแชร์ไฟล์งานมาไว้  ที่นี่ค่ะ|ดูรายชื่อคนที่ส่งงานแล้ว|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[slideshare%20id=15344259&w=479&h=511&sc=no]

 

Email นักเรียนชั้น ม.4

4.7

4.8

ภาระงานนักเรียนชั้น ม.5

นักเรียนชั้น ม.5 ทุกกลุ่มกรอกคะแนนการนำเสนอข้อมูลหลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ที่นี่ค่ะ 

นักเรียนชั้น ม.5 ทุกคนกรอกคแบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นี่ค่ะ